• Kościół parafialny w Łężkowicach.
  • Ołtarz.
  • Figurka Najświętszego Serca Pana Jezusa.

INTENCJE MSZY ŚW.

                                                             od 8.09. 26.10.  2014 r.

Poniedziałek 8 września -----------------

6.3o. W int. Bogu wiadomej.

 18.oo  Za +  Marię Kozub.


Wtorek 9 września. --------------------------

18.oo . Za + Eugeniusza Dziki


Środa 10 września --------------------------

18.oo. W 25 rocz.  ślubu Agaty i Adama.

 

Czwartek 11 września ---------------------

18.oo   Za + Otylię Smaga.

       

Piątek 12 września  -----------------------

18.oo   Za + Marię Kozub.


Sobota 13 września ---------------

Targowisko 19.oo Za + Otylię Smaga

 

Niedziela 14  września--------------------

7.oo  Za + Władysława Baran.

9.oo  Za + Antoniego Malarza

11.oo Za + Stanisława Kożucha.

16.oo Za + Walerię Korbut.


Poniedziałek 15 września -----------------------------------

18.oo Za + Franciszka Bielca.

poza Za + Annę Szczygieł.


Wtorek 16 września ------------------------------------------

18.oo Za + Otylię Smaga.

poza Za + Annę Piwowar.


Środa 17 września -----------------------------------------

 18.oo W int. Janiny i Antoniego w 48 r. ślubu.

poza  Za + Jerzego Chojnackiego.


Czwartek 18 września -------------------------------------

18.oo Za + Wojciecha Włodarczyka.

poza Za + Eugeniusza Dziki.


Piątek 19 września ------------------------------

18.oo Za + Emilię Kowalską.

poza Za + Annę Rutowską.


Sobota 20 września -------------------------

15.oo Msza ślubna Justyny i Krzysztofa.

Targowisko 18.oo Za + Stefanię Migdał.

poza Za + Stanisławę Wójcik.


Niedziela 21 września.-----------------------

7.oo Za + Tadeusza Mikułę.

9.oo Za + Antoninę Kozicką.

11.oo Za + Leontynę Rachwalik.

16.oo  Za + Józefa Janię.

poza  W int. Parafian.


Poniedziałek 29 września --------------------------------

18.oo Za + Franciszka Bielca.

poza  Za + Annę Piwowar.


Wtorek 30 września ------------------------------

18.oo Za + Bronisławę Krzemień.

poza Za + Otylię Smaga.


Środa 1 października.--------------------------------

18.oo  Za + Czesława Jamrozowicza.

poza  Za + Józefa Wesołowskiego.


 Czwartek 2 października ----------------------------

18.oo Za + Janinę i Stefana Gądków.

poza Za + Jerzego Chojnackiego.


Piątek 3 października ---------------------------------

6.3o Za + Stanisławę Wójcik.

18.oo Za + Janinę Słodką.

poza Za + Annę Piwowar.


Sobota 4 października.---------------------------

14.oo Msza ślubna Ewy i Artura.

Targ. 18.oo Za + Leontynę Jania.

poza Za + Otylię Smaga.


Niedziela 5 października -------------------------

7.oo Za + Ździsława Lecha.

9.oo Za + Kazimierza Seweryna. 

11.oo Za + Krystiana Nowaka.

16.oo Za +  Władysława Łabuza.


Poniedziałek 6 października -----------------------------

 18.oo Za + Stefania Wieja.

poza  Za + Józefa Wesołowskiego.


Wtorek 7 października ---------------------------------------

18.oo Za + Kazimierza i Bogusławę Gać.

poza Za + Józefa Jacha.


 Środa 8 października --------------------------------

18.oo Za + Andrzeja Piwowara.

poza Za +Marię Chojnacką.


Czwartek 9 października -----------------------------

18.oo  Za + Artura Gilmaster.

poza Za + Józefa Wesołowskiego.


Piątek 10 października ---------------------------------

18.oo Za + Jana i Janinę Ponisz.

poza Za + Wandę Łach.


Sobota 11 października ------------------------------------

6.3o  + Katarzynę Obrał.

Targ. 18.oo Za + Otylię Smaga.

poza  Za + Marię Kozub.


Niedziela 12 październik.--------------------------------------

7.oo O zdrowie i bł. B. z Róży Anny Słodkiej.

9.oo Za + Tyberiusza Zamętę.

11.oo W int. rodziny Długoszów.

16. Za + Franciszkę Stokłosa.

poza W int. Parafian.


Poniedziałek 13 październik ----------------------------------

18.oo Za + Ludwikę i Emilię Pilch

poza Za + Marię Chojnacką


Wtorek 14 październik -------------------------

18.oo Za + Kazimierza i Stefanię Seweryn

poza Za + Eugeniusza Dziki.


 Środa 15 październik ------------------------- 

18.oo  Za + Jadwigę i Wacława Śmiałek.

poza Za + Felicję Kawalec.


Czwartek 16 październik -------------------

18.oo Za + Emilię i Władysława Łach.

poza Za + Wandę Łach.

 

Piątek 17 październik ------------------------------

18.oo Za + Antoninę i Jana Strach.

poza Za + Annę Rutowską.


Sobota 18 październik -----------------------------

14.oo Msza ślubna Katarzyny i Mariusza.

16.oo Msza ślubna Pauliny i Michala.

Targow. 18.oo Za + Stefanię Migdał.

poza Za + Ludwika Łacha.


Niedziela 19. październik --------------------------------

7.oo Za + Władysława i Stefanię Dziedzic.

9.oo Za + Stefana Wieja.

11.oo Za + Annę Piwowarczyk.

16.oo Za + Annę i Władysława Bielec.

poza  W int. Parafian.


Poniedziałek 20 październik -----------------------

18.oo O zdrowie.

poza + Stanisławę Strojek.


Wtorek 21 październik ----------------------

18.oo Za + Władysława i Jana Pilch.

poza Za + Józefa Jacha.


Środa 22 październik.---------------------------

 18.oo Za + Antoniego Drożdżaka.

 poza Za + Annę Szczygieł.


Czwartek 23 październik.----------------------

18.oo Za + Kazimierza Seweryna.

poza Za + Marię Kozub.


Piątek 24 październik ---------------------

18.oo Za + Franciszka Moryca

poza Za + Stanisławę Wójcik.


Sobota 25 październik ------------------------

6.3o Za + Stefanię Migdał.

Targow. 18.oo Za + Marię i Teofila Chudeckich.

poza Za + Marię Kozub.


Niedziela 26 październik -------------------------

7.oo Za + Antoniego Górkę.

9.oo Za + Stanisława Pilcha.

11.oo Za + Józefa Bytnara.

16.oo Za + Mariusza Mleczko.

poza W int. Parafian.